Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας

Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας

Γεωπόνος - Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας

ΤΕΙ Πελοποννήσου

URL Ιστότοπου:

Υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού

Σπορά, μεταφύτευση, διαθέσιμος χώρος, αντικατάσταση ή συμπλήρωση του θρεπτικού διαλύματος, κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος στην υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού.

Διαβάστε περισσότερα...

Καλλιεργητικές φροντίδες στην ερασιτεχνική υδροπονία

Η καλλιεργητική φροντίδα στην ερασιτεχνική υδροπονία περιλαμβάνει την κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική για κάθε φυτό, τη σπορά, την μεταφύτευση, την άρδευση, το κλάδεμα, την υποστύλωση, τη φυτοπροστασία και την επιλογή του κατάλληλου θρεπτικού διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα...

Λαχανικά στα οποία πραγματοποιείται μια συγκομιδή

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως τα φυλλώδη λαχανικά που συγκομίζονται όταν αποκτήσουν το χαρακτηριστικό τους μέγεθος.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλληλα φυτά για υδατοκαλλιέργειες

Τα πλέον κατάλληλα φυτά για υδατοκαλλιέργειες σε ερασιτεχνικά συστήματα (κυρίως φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά), είναι τα ακόλουθα :

Διαβάστε περισσότερα...

Θρεπτικά διαλύματα για την ερασιτεχνική υδροπονία

Έλεγχος των παραμέτρων:

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Οξυγόνο
 • Θερμοκρασία

Έτοιμα διαλύματα για ερασιτεχνικές εφαρμογές

 • Πολλές επιλογές
 • Πλήρη διαλύματα
 • Διαλύματα σε δυο ή τρία τμήματα
 • Διαλύματα που απαιτείται η προσθήκη μικροστοιχείων
 • Διαλύματα ανάλογα με το φυτικό είδος, το στάδιο αναπτύξεως των φυτών ή την εποχή του έτους
 • Ανόργανα ή Οργανικά λιπάσματα

pH των θρεπτικών διαλυμάτων

Εκφράζει την συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (H3O+) σε ένα θρεπτικό διάλυμα σε λογαριθμική κλίμακα (1 – 14 ).

Το pH του θρεπτικού διαλύματος είναι πολύ σημαντικό για την θρέψη των φυτών γιατί επηρεάζει τις χημικές ισορροπίες μεταξύ ιόντων και χημικών ενώσεων στο θρεπτικό διάλυμα.

Ουσιαστικά, το pH καθορίζει τη διαλυτότητα και την διαθεσιμότητα πολλών θρεπτικών στοιχείων.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται:

 • Με ειδικούς δείκτες (αλλάζουν χρώμα σε διαφορετικές τιμές).
 • Με φορητά όργανα (μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης).
 • Η διόρθωση προς τα κάτω γίνεται με προσθήκη αραιών οξέων (συνήθως νιτρικού οξέος) ή με οργανικούς ρυθμιστές.

Αγωγιμότητα θρεπτικών διαλυμάτων

Είναι το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των θρεπτικών στοιχείων

 • Η υδροπονία παρέχει την δυνατότητα του άμεσου ελέγχου της αγωγιμότητας στον χώρο των ριζών.
 • Πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένα όρια.
 • Εκτός των ορίων δημιουργούνται ανισορροπίες θρέψης ή τοξικότητες.
 • Επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ βλάστησης και παραγωγής.
 • Επηρεάζει την ποιότητα και την παραγωγή.
 • Η ελεγχόμενη αύξησή της, βελτιώνει την ποιότητα των καρπών.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται:

 • Με φορητά όργανα (μεγάλη ακρίβεια μέτρησης).
 • Απαιτείται τακτικός έλεγχος και του θρεπτικού διαλύματος αλλά και της ακρίβειας μέτρησης του οργάνου.
 • Αποκλίσεις από τις επιθυμητές τιμές θα έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες στα φυτά.

Μείωση της απόδοσης ορισμένων λαχανικών με βάση την αγωγιμότητα του θρεπτικού διαλύματος.

 

Μείωση της παραγωγής (%)

 

0

10

25

50

Καλλιέργεια

Αγωγιμότητα θρεπτικού διαλύματος (mS/cm)

Τομάτα

2,5

3,5

5,0

7,6

Αγγούρι

2,0

3,3

4,4

6,3

Πατάτα

1,7

2,5

3,8

5,9

Πιπεριά

1,5

2,2

3,3

5,1

Φασόλι

1,0

1,5

2,3

3,6

Φράουλα

1,0

1,3

1,8

2,5

Κρεμμύδι

1,2

1,8

2,8

4,3

Πεπόνι

2,2

3,6

5,7

9,1

Περιεκτικότητα του διαλύματος σε διαλελυμένο οξυγόνο

Μείωση του διαλελυμένου οξυγόνου με την άνοδο της θερμοκρασίας:

 • στους 100 C είναι περίπου 13 ppm,
 • στους 200 C πέφτει στα 9-10 ppm.
 • στους 300 C μειώνεται ακόμη περισσότερο στα 7 ppm.
 • αποφυγή ασφυξίας των ριζών: το κατώτερο όριο επάρκειας του διαλελυμένου οξυγόνου για τα περισσότερα λαχανικά είναι περίπου 4-5 ppm.

Προσοχή απαιτείται στις υδατοκαλλιέργειες (NFT, Αεροπονία, Επίπλευση) κατά τους θερμούς μήνες του έτους.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Η Προσφορα του μηνα

Error: No articles to display